Par ekonomiju, kredītiem no ES un atbalstu cilvēkiem. Об экономии, кредитах из ЕС и помощи людям.

3 Просмотры
Издатель
Министр финансов говорит, что он собирается сначала изучать ставки перед тем, как обратиться за льготным кредитом из ЕС на преодоление последствий кризиса… Извините меня, кому он потом на кладбище будет ходить и хвастаться, что он когда-то думал сэкономить на ставках и поэтому государство не оказывало помощь своим гражданам?

Было принято исторического масштаба решение, которое далось очень трудно. 27 стран Европейского Союза смогли договориться создать единый фонд восстановления экономики и единый федеральный европейский долг. Это огромная поддержка именно для таких стран, как Латвия. А у нас сейчас Министерство финансов заявляет: знаете, а мы будем смотреть на ставки на международном рынке, может быть, Латвия как отдельное индивидуальное государство, сможет занять дешевле и на более выгодных условиях чем европейский федеральный долг.

Вот они это серьезно говорят? Германия, которая может занять, как мы отлично понимаем, на международных рынках на намного более выгодных условиях, чем Латвия, занимает сейчас деньги. И именно в рамках новой программы. В фонде деньги занимают от Греции до Эстонии, причём не просто занимают, а полностью выбирают всю доступную для этих государств квоту! Эти страны сейчас занимают, чтобы у них были свободные средства в любой момент оказать поддержку своему населению! Наше же Министерство финансов способно оказывать поддержку, только когда клиент уже находится на кладбище.

Finanšu ministrs saka, ka viņš sākumā plāno izpētīt likmes, pirms vērsties ES pēc lētajiem aizdevumiem krīzes seku pārvarēšanai… Atvainojiet man, kam viņš pēc tam kapos ies un skaidros, ka viņš savulaik bija domājis ietaupīt uz likmēm un tāpēc valsts nesniedza atbalstu saviem iedzīvotājiem?

Tika pieņemts vēsturiska mēroga lēmums, kas nenācās viegli. 27 Eiropas savienības valstis spēja vienoties un izveidot kopīgu Fondu ekonomikas atveseļošanai un kopīgu federālo Eiropas parādu. Tas ir milzīgs atbalsts tādai valstij kā Latvija. Bet pie mums finanšu ministrs paziņo: ziniet, mēs skatīsimies, kādas būs likmes starptautiskajā tirgū, iespējams, Latvija kā atsevišķa valsts, spēs aizņemties lētāk un uz daudz izdevīgākiem noteikumiem, kā Eiropas federālais parāds.

Diez viņi to nopietni saka? Vācija, kura ir spējīga aizņemties, kā mēs visi lieliski saprotam, starptautiskajā tirgū uz daudz izdevīgākiem noteikumiem kā Latvija, šobrīd aizņemas naudu. Un tieši jaunās programmas ietvaros. No fonda līdzekļus aizņemas sākot no Grieķijas, beidzot ar Igauniju, pie tam, nevis vienkārši aizņemas, bet pilnībā izņem visu savai valstij pienākošos kvotu! Šīs valstis patreiz aizņemas, lai tām jebkurā momentā būtu pieejami brīvie līdzekļi, lai sniegtu atbalstu saviem iedzīvotājiem! Toties mūsu valsts finanšu ministrs ir spējīgs sniegt atbalstu tikai tad, kad klients jau atrodas kapos! Un arī tad ne vienmēr un ne visiem!
Категория
Где взять выгодный кредит
Комментариев нет.